Ειδήσεις

Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

ΙΑΝΟΣ: ήταν ο θεός όλων των ενάρξεων και των μεταβάσεων. Στο ρόλο του ως Φύλακα των Εισόδων και των Εξόδων, κρύβεται ίσως το θεμέλιο της πεποίθησης ότι ο συγκεκριμένος θεός αντιπροσώπευε τις ενάρξεις. Διαβαίνει κανείς μια πύλη, μια πόρτα ή μια γέφυρα, προκειμένου να βρεθεί σε ένα νέο τόπο, οριοθετημένο τεχνητά ή φυσικά. Ο Ιανός απεικονιζόταν συχνά με δύο πρόσωπα. JANUS λοιπόν σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας σειράς κοσμημάτων για άντρες. #MatthaiosArtJewel #Matthaiosgold #JANUS